Släkten Duboix

Copyright © 2005-2023 Carin Myrberg

 

 

 

 

 

  
Kejsarens soldater
  
I Revolutionens namn
      

 

 ¨Släkten Duboix¨ är en släktkrönika som skildrar deras upplevelser under Franska revolutionen och Napoleonkrigen.

¨I Revolutionens namn¨ berättar om Armand Duboix upplevelser under Franska revolutionen. Han upplever hur revolutionen startar med goda ideal och behov av reformer, men snart urartar till en intern maktkamp. Han deltager i stormningen av Bastiljen, och i Revolutionsarmén. Armands familj påverkas olika under revolutionen. Hans bror Jérôme är en fanatisk anhängare till Marat och helt propagandastyrd. Efter att omedvetet bidragit till Marats död värvar han sig i Revolutionsarmén, där han blir de politiska kommissariernas medhjälpare. Systern Nichole deltager i kvinnotåget till Versailles men är politiskt naiv. Hennes man, Alistair Ledoyen, motarbetar revolutionens avarter och avrättas. Slutligen återvänder Armands brorson Jules, som beundrar Napoleon, som kadett på Krigshögskolan.

¨Kejsarens soldater¨ berättar om Armands brorson Jules Duboix upplevelser under Napoleonkrigen. Han upplever att den propaganda som presenteras för kadetterna inte motsvarar verkligheten ute i fält. Som nyutexaminerad och nygift skickas Jules ut till fronten. Till sin chock får han Armands krigskamrat, Paul Cardin, som regementschef. Cardin är en cyniker och motsatsen till idealisten Jules. Oväntat utnämner Cardin Jules till sin nye adjutant. Trots motsatserna kommer Jules och Cardin att ha mycket gemensamt, och under det ryska fälttåget räddar Cardin Jules liv. Livet i fält består av både kamratskap och fiendskap. Bortom propagandan existerar ingen idealism i praktiken. Jules saknar frun Roxanne, och senare också sonen Gilbert. Han återvänder som Cardins efterträdare som regementschef, och återgången till ett delvis civilt liv är inte lika enkelt som han önskat.

Romanernas omslagsbilder är publicerade med tillstånd av RMN/IBL Bildbyrå.