Carin Myrberg
på restaurant
Corner på
Gothia Towers
   
Carin Myrberg
på restaurant
West Coast på
Gothia Towers
    
Carin Myrberg på restaurant Twentyfour-seven på Gothia Towers
  
Carin Myrberg
på restaurant
Heaven23 på
Gothia Towers
  
  
 
 
  
  
 
  
Carin Myrberg på Upper House restaurant
  
  
  
 
 
Carin Myrberg
på Gothia
Towers Upper House
 
  
Carin Myrberg
i utställnings-
hallen
 
Carin Myrberg
och författar-
kollegan Tom
Olsson
 
Carin Myrberg
med staty av
Lenin
 
Carin Myrberg
och Anna
Bender
 
 
Carin Myrberg
och Christina
Skoog Bender
 
Carin Myrberg
på Falun Gong-
utställning
 
Carin Myrberg
och Karin
Tikkanen från
Sveriges
Författar-
förbund
   
Carin Myrberg
och Åsa
Nordlinder,
Sveriges Författar-förbunds kommunikatör
  
 
   
  
 
 
  
  
  
 
  
Carin Myrberg i Sveriges Författar-förbundets monter
2022
 
     
 
Carin Myrberg
och författar-
kollegan Eva-Britt
Hult på Sveriges
Författar-
förbunds mingel


 

 Bok & Biblioteksmässan

Copyright © 2005-2023 Carin Myrberg

 

  
  
2007
 
                                        
  
Carin Myrberg i
montern

 
  
Carin Myrberg med  sin bok ¨I Revolutionens namn¨
   
     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Diskussion med
besökare
2010
  
Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨
 
  

 

 

   
Diskussion med
besökare
  
Carin Myrberg i
montern
2008

    

     
 
Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨
 
 

                                               

 

 

 

 

 

 

   
  
Carin Myrberg i
montern
   
  
Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨
2011
 
  
Carin Myrberg och författarkollegan Jahn Caminjo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Diskussion med författarkollegan Bernt Bernander och besökare
  
Carin Myrberg och författarkollegan
Bernt Bernander
  
Carin Myrberg i
montern

 
  
Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mingel i montern
   
  
 
Carin Myrberg i montern
  
  
Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Carin Myrberg och författarkollegan Bo Erland Alfredsson
   
  
Carin Myrberg i
montern
  
Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2014


 
   

 

 
  
Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House
 
  
Carin Myrberg i utställningshallen
  
  
Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix
2015

 

 

 

  
   
  
Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House
  
  
Carin Myrberg och författarkollegan Birger Möller
  
  
Carin Myrberg och Cornelia Gylling, Sveriges Författarförbunds ekonom
  
   
Mingel hos Sveriges Författarförbund
 
  
   
Carin Myrberg i Sveriges Författarförbunds monter
2017

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
  
  
Carin Myrberg på Bok & Biblioteksmässans mingel
2016
 
Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  
Carin Myrberg på
Gothia Towers
Upper House
   
Carin Myrberg och
Åsa Nordlinder
från Författar-
centrum
  
Carin Myrberg och
Ewa Ulander,
Sveriges
Författarförbunds
sekreterare
 
  
 
  
 
 
 
Carin Myrberg
i Sveriges
Författar-
förbunds
monter
   
Föredrag och diskussion med besökare
  
  
Carin Myrberg i montern
 
Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix
   
  
Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2018

  

 

   

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                                                              

  
Carin Myrberg
på restaurant
West Coast på
Gothia Towers
  
Carin Myrberg
på restaurant
Heaven 23 på
Gothia Towers
  
 
  
Carin Myrberg
på restaurant
Ristoria på
Gothia Towers
  
 
Carin Myrberg på Upper House restaurant
  
  
  
Carin Myrberg på
Gothia Towers
Upper House
 
  
  Carin Myrberg i utställnings-hallen
 
Carin Myrberg och utställaren Ove Olsson
 
Carin Myrberg och
Åsa Nordlinder
från Författar-
centrum
 
  
Carin Myrberg och
Cornelia Gylling,
Sveriges Författar-
förbunds
ekonom
  
Carin Myrberg och
Ewa Ulander,
Sveriges Författar-
förbunds
sekreterare
  
Carin Myrberg med
sin målning av
huvudpersonen
Armand Duboix
 
  
  
 
 
Carin Myrberg i Sveriges
Författar-
förbunds
monter
2019

                                                                           

                                                         

 

                                                       

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carin Myrberg på restaurant West Coast på Gothia Towers
 
  
Carin Myrberg på restaurant Heaven 23 på Gothia Towers
 
 
  
 
 
Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House
  
Carin Myrberg

Upper House restaurant
  
  
Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix
 
 
Carin Myrberg
på Falun Gong-
utställning
 
  
Carin Myrberg
på Bok &
Biblioteks-
mässan
2021