Bok & Biblioteksmässan

Copyright © 2005-2021 Carin Myrberg

 

  
  
2007
 
                                        
       

 
     
   
Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨
     
     
      

Carin Myrberg i montern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Diskussion med besökare
2010
      

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨
 
      

 

 

       

Diskussion med besökare
       

Carin Myrberg i montern
2008

    

     
       

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨
 
      

                                               

 

 

 

 

 

 

      
     

Carin Myrberg i montern
       
      

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨
2011
      
     

Carin Myrberg och författarkollegan Jahn Caminjo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Diskussion med författarkollegan Bernt Bernander och besökare
     

Carin Myrberg och författarkollegan Bernt Bernander
      

Carin Myrberg i montern

      
     

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2012
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Mingel i montern
     
       
      

Carin Myrberg i montern
      
     

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Carin Myrberg och författarkollegan Bo Erland Alfredsson
      
      

Carin Myrberg i montern
     

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2014


     
     

 

     
      

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House
     
      

Carin Myrberg i utställningshallen
       
     

Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix
2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
     
      
      
     
     
       
      
      

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
       
      

Carin Myrberg på Bok & Biblioteksmässans mingel
2016
      

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     
     
      

Carin Myrberg och författarkollegan Birger Möller
      
      

Carin Myrberg och Cornelia Gylling, Svenska Författarförbundets ekonom
     
      

Mingel hos Svenska Författarförbundet
      
     
2017
     

Carin Myrberg i Svenska Författarförbundets monter
     

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House

 

     
      
     

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House
      

Carin Myrberg och Åsa Nordlinder från Författarcentrum
      

Carin Myrberg och Ewa Ulander, Svenska Författarförbundets sekreterare
      
      
     
     
      
     
      

Carin Myrberg i Svenska Författarförbundets monter
     

Föredrag och diskussion med besökare
      
     

Carin Myrberg i montern
      

Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix
      
      

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2018

 

 

 

 

 

 

 

      
       
      

Carin Myrberg på restaurant West Coast på Gothia Towers
      

Carin Myrberg på restaurant Heaven 23 på Gothia Towers
      
      
      
      

Carin Myrberg på restaurant Ristoria på Gothia Towers
      

Carin Myrberg på Upper House restaurant
      
       
      

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House
      

Carin Myrberg och utställaren Ove Olsson
      
     

Carin Myrberg i utställningshallen
      

Carin Myrberg och Åsa Nordlinder från Författarcentrum
     
      

Carin Myrberg och Cornelia Gylling, Svenska Författarförbundets ekomom
      

Carin Myrberg och Ewa Ulander, Svenska Författarförbundets sekreterare
     

Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix
      
       
        
     

Carin Myrberg i Svenska Författarförbundets monter
2019

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
   
     
    
   
   

Carin Myrberg på restaurant Heaven 23 på Gothia Towers
    

Carin Myrberg på restaurant West Coast på Gothia Towers
   
   

Carin Myrberg på Bok & Biblioteksmässan
   

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House
 
  
2021
         
           
         
   

Carin Myrberg på Falun Gong utställning
   
   

Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix