Bok & Biblioteksmässan

Copyright © 2005-2018 Carin Myrberg

2007

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨

Carin Myrberg i montern

2008

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn

Carin Myrberg i montern

Diskussion med besökare

2010

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨

Diskussion med besökare

2011

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨

Carin Myrberg i montern

Carin Myrberg och författarkollegan Jahn Caminjo

2012

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨, och ¨Kejsarens soldater¨

Carin Myrberg i montern

Carin Myrberg och författarkollegan Bernt Bernander

Diskussion med författarkollegan Bernt Bernander och besökare

2013

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨

Carin Myrberg i montern

Mingel i montern

2014

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨

Carin Myrberg at the booth

Carin Myrberg och författarkollegan Bo Erland Alfredsson

2015

Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix

Carin Myrberg i utställningshallen

2016

Carin Myrberg på Bok & Biblioteksmässans mingel

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨, och ¨Kejsarens soldater

Carin Myrberg i montern

Carin Myrberg och författarkollegorna Håkan Barck och Mikael Rudesjö

2017

Carin Myrberg i Svenska Författarförbundets monter

Mingel hos Svenska Författarförbundet

Carin Myrberg och Cornelia Gylling, Svenska Författarförbundets ekonom

Carin Myrberg och författarkollegan Birger Möller

2018

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨

Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix

Carin Myrberg i montern

Föredrag och diskussion med besökare

Carin Myrberg och författarkollegan Håkan Barck

Carin Myrberg i Svenska Författarförbundets monter

Carin Myrberg och Ewa Ulander, Svenska Författarförbundets sekreterare

Carin Myrberg och Åsa Nordlinder från Författarcentrum