Bok & Biblioteksmässan

Copyright © 2005-2019 Carin Myrberg

2007

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨

Carin Myrberg i montern

2008

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn

Carin Myrberg i montern

Diskussion med besökare

2010

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨

Diskussion med besökare

2011

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨

Carin Myrberg i montern

Carin Myrberg och författarkollegan Jahn Caminjo

2012

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨, och ¨Kejsarens soldater¨

Carin Myrberg i montern

Carin Myrberg och författarkollegan Bernt Bernander

Diskussion med författarkollegan Bernt Bernander och besökare

2013

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨

Carin Myrberg i montern

Mingel i montern

2014

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨

Carin Myrberg at the booth

Carin Myrberg och författarkollegan Bo Erland Alfredsson

2015

Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix

Carin Myrberg i utställningshallen

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House

2016

Carin Myrberg på Bok & Biblioteksmässans mingel

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨, och ¨Kejsarens soldater

Carin Myrberg i montern

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House

2017

Carin Myrberg i Svenska Författarförbundets monter

Mingel hos Svenska Författarförbundet

Carin Myrberg och Cornelia Gylling, Svenska Författarförbundets ekonom

Carin Myrberg och författarkollegan Birger Möller

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House

2018

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨

Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix

Carin Myrberg i montern

Föredrag och diskussion med besökare

Carin Myrberg i Svenska Författarförbundets monter

Carin Myrberg och Ewa Ulander, Svenska Författarförbundets sekreterare

Carin Myrberg och Åsa Nordlinder från Författarcentrum

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House

2019

Carin Myrberg i Svenska Författarförbundets monter

Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix

Eva Ulander, Svenska Författarförbundets sekreterare, och Carin Myrberg

Cornelia Gylling, Svenska Författarförbundets ekonom, och Carin Myrberg

Åsa Nordlinder från Författarcentrum och Carin Myrberg

Carin Myrberg i utställningshallen

Carin Myrberg och utställaren Ove Olsson

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House

Carin Myrberg på Upper House restaurant

Carin Myrberg på restaurant Ristoria på Gothia Towers

Carin Myrberg på restaurant Heaven 23 på Gothia Towers

Carin Myrberg på resturant West Coast på Gothia Towers