Bok & Biblioteksmässan

Copyright © 2005-2022 Carin Myrberg

 

  
  
2007
 
                                        
  

 
 
   
Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨
  
     
 

Carin Myrberg i montern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion med besökare
2010
 

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨
 
      

 

 

  

Diskussion med besökare
   

Carin Myrberg i montern
2008

    

     
 

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨
 
  

                                               

 

 

 

 

 

 

  
 

Carin Myrberg i montern
   
 

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨
2011
 
 

Carin Myrberg och författarkollegan Jahn Caminjo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Diskussion med författarkollegan Bernt Bernander och besökare
  

Carin Myrberg och författarkollegan Bernt Bernander
 

Carin Myrberg i montern

 
  

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mingel i montern
  
   
 

Carin Myrberg i montern
 
  

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Carin Myrberg och författarkollegan Bo Erland Alfredsson
  
 

Carin Myrberg i
ontern
 

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2014


 
  

 

 
  

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House
  
  

Carin Myrberg i utställningshallen
   
 

Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix
2015

 

 

 

 
  
  
Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House
 
 
Carin Myrberg och författarkollegan Birger Möller
 
  
Carin Myrberg och Cornelia Gylling, Svenska Författarförbundets ekonom
 
  
Mingel hos Svenska Författarförbundet
 
  
  
Carin Myrberg i Svenska Författarförbundets monter
2017

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
  
  
 

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
  
 

Carin Myrberg på Bok & Biblioteksmässans mingel
2016
 

Carin Myrberg på Gothia Towers Upper House

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
Carin Myrberg på
Gothia Towers
Upper House
  
Carin Myrberg och
Åsa Nordlinder
från Författar-
centrum
  
Carin Myrberg och
Ewa Ulander,
Svenska
Författarförbundets
sekreterare
 
 
 
 
 
  
  
Carin Myrberg
i Svenska
Författar-
förbundets
monter
  
Föredrag och diskussion med besökare
 
  
Carin Myrberg i montern
 
Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix
  
  
Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨ och ¨Kejsarens soldater¨
2018

  

 

   

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                                                              

  
Carin Myrberg
på restaurant
West Coast på
Gothia Towers
  
Carin Myrberg
på restaurant
Heaven 23 på
Gothia Towers
 
 
 
Carin Myrberg
på restaurant
Ristoria på
Gothia Towers
 
Carin Myrberg på Upper House
restaurant
 
 
  
  
Carin Myrberg på
Gothia Towers
Upper House
 
Carin Myrberg
och utställaren
Ove Olsson
 
 
 
Carin Myrberg
i utställnings-
hallen
 
Carin Myrberg och
Åsa Nordlinder
från Författar-
centrum
 
 
Carin Myrberg och
Cornelia Gylling,
Svenska Författar-
förbundets
ekonom
 
Carin Myrberg och
Ewa Ulander,
Svenska Författar-
förbundets
sekreterare
 
Carin Myrberg med
sin målning av
huvudpersonen
Armand Duboix
 
  
  
  
  
Carin Myrberg i Svenska
Författar-
förbundets
monter
2019

                                                                           

                                                         

 

                                                       

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Carin Myrberg på restaurant West Coast på Gothia Towers
  
  
Carin Myrberg på restaurant Heaven 23 på Gothia Towers
  
  
  
 
 
 
Carin Myrberg
på Gothia
Towers
Upper House
 
  
 
 
Carin Myrberg
på Falun Gong-
utställning
 
 
Carin Myrberg
på Bok &
Biblioteks-
mässan
2021