Bok & Biblioteksmässan

Copyright © 2005-2018 Carin Myrberg

2007

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨

Bokförsäljning

2008

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn

Bokförsäljning

Diskussion med besökare

2010

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨ och sin målning av huvudpersonen Armand Duboix

Diskussion med besökare

2011

Carin Myrberg med sin bok ¨I Revolutionens namn¨ och sin målning av huvudpersonen Armand Duboix

Carin Myrberg med sin målning i bakgrunden

Skyltning i montern

Diskussion med författarkollegan Jahn Caminjo

2012

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨, sin målning av huvudpersonen Armand Duboix, och ¨Kejsarens soldater¨

Carin Myrberg med sin målning i bakgrunden

Carin Myrberg med författarkollegan Bernt Bernander i bakgrunden

Diskussion med författarkollegan Bernt Bernander och besökare

2013

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨, sin målning av huvudpersonen Armand Duboix, och ¨Kejsarens soldater¨

Skyltning i montern

Mingel i montern

2014

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨, sin målning av huvudpersonen Armand Duboix, och ¨Kejsarens soldater¨

Bokförsäljning

Carin Myrberg med författarkollegan Bo Erland Alfredsson

2015

Carin Myrberg med sin målning av huvudpersonen Armand Duboix

Carin Myrberg i utställningshallen

2016

Carin Myrberg på Bok & Biblioteksmässans mingel

Carin Myrberg med sina böcker ¨I Revolutionens namn¨, sin målning av huvudpersonen Armand Duboix, och ¨Kejsarens soldater

Carin Myrberg med sina författarkollegor Håkan Barck och Mikael Rudesjö

2017

Carin Myrberg i Svenska Författarförbundets monter

Mingel hos Svenska Författarförbundet

Carin Myrberg och Cornelia Gylling, Svenska Författarförbundets ekonom

Carin Myrberg och författarkollegan Birger Möller